Styrelsen

Styrelsen för Qulturfolket Vetlanda består av:

  • Ordförande: Mona-Lisa Hagström, Svensson
  • Vice ordförande: Sieglinde Friedh
  • Kassör: Jan Johansson
  • Sekreterare:Lisbet Eriksson
  • Ledamot: Monica Toll
  • Ledamot: Åke Friedh
  • Ledamot: Viveka Hallberg-Jarflod
  • Ledamot: Ann-Britt Elvin